آیهان

هدیه خدا برای عشق زیبای مامان بابام

تولد یک سالگی با تم زنبور

  لینک جشن های تولد (کلیک کنید)   

 

 

نیما یوشیج در جشن یکسالگی فرزندش نوشت

پسرم یک بهار یک تابستان یک پاییز ویک زمستان را دیدی

زین پس همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی.

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

زنبور من در حال پرواز و رقص

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

محل شام: رستوران سنتی چهارباغ تبریز

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

این هم تزئینات تولد برای کسانی که نظر گذاشتند و خواستن تزئینات تولد را براشون ایمیل کنم. لباس را هم خودم دوختم از جایی نخریدم. تزئیناتش هم خودم درست کردم این از پاکت و کارت تولد که خودم طراحی کردم

 

niniweblog.com

 

اولی پاکت و دومی کارت دعوت هست که متن کارت را از اینترنت پیدا کردم

niniweblog.com

 

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

از این دو تا عکس برای پشت و روی پاکت استفاده کردم و داخل پاکت یه سری یادبود برا بچه های مهمونا گذاشتم مثل مداد و یه سری عکس برای رنگ آمیزی که به شکل دفتر در آورده بودم و یه پازل با عکس آیهان که فعلا عکسشو ندارم و چند تا سرگرمی مارپیچی

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

niniweblog.com

 

کیک با کارد کفگیرش و چنگال های مهمونها ( که با خمیر چینی درست کردم)

niniweblog.com

 

کلاه برای بچه ها

niniweblog.com

بعد تولد از فیلم میکس شده آیهانو برای مهمونا روی سی دی کپی کردم و این عکسو رو برچسب پرینت کردم و چسبوندم و به عنوان یادبود به فامیلها دادم و یه سری تزئیناتی که فکر نمی کردم لازم بشه عکس ننداختم.

 

 

 

[ 31 / 1 / 1390 ] [ موضوع : جشن تولد های آیهان ]

[ ]